Zpracování osobních údajů - veřejná databáze MŠMT

Zaškrtnutím tlačítka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti Vzdělání budoucnosti, z.s., Donská 245/14, Vršovice, 101 00 Praha 10, Česká republika (dále jen správce) a to:
  • a) v to rozsahu jméno a příjmení, kraj aktuálně navštěvované školy, aktuálně navštěvovaná škola, ročník žáka; e-mailová adresa nebo méně
  • b) za účelem účasti na akci, za účelem vyhodnocení akce a dále mohou být využity za účelem zajištění evidence školní docházky ad bod f) tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  • c) po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 4 roky ode dne přihlášení.
  • d) Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči společnosti Vzdělání budoucnosti, z.s. učiněno písemně na adresu Vzdělání budoucnosti, z.s., Donská 245/14, Vršovice, 101 00 Praha 10, Česká republika, nebo písemně na e-mailovou adresu info@vzdelanibudoucnosti.cz.
  • e) Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.
  • f) Souhlasím s a jsem si vědom/a toho, že osobní údaje v rozsahu, jméno, příjmení, škola žáka a ročník žáka mohou být na vyžádání poskytnuty správcem údajů zástupci školy (dále jen “zpracovatel”) za účelem evidence účasti žáka na akci a to pouze v případě, pokud se bude významově shodovat název školy zpracovatele a název školy vyplněné osobou udělující tento souhlas v poli “Škola” registračního formuláře. K tomuto předání osobních údajů dojde na základě ověření příslušnosti zpracovatele k dané škole a současně za dodržení předpokladu, že je přenos osobních údajů řádně zabezpečen a jsou uplatňována příslušná opatření na ochranu osobních údajů. Podrobnější informace o provedených opatřeních můžete získat na e-mailu info@vzdelanibudoucnosti.cz.
  • g) Po celou dobu zpracovávání osobních údajů máte k nim přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu.
  • h) Své osobní údaje poskytujete ke zpracování správcem údajů a k jejich dalšímu nakládání s nimi uvedeném v tomto souhlasu dobrovolně, nicméně jsou nezbytnou součástí pro účast na akci s níž je tento souhlas spojený v registračním formuláři akce.
Loading...