Zpracování osobních údajů - veřejná databáze MŠMT

Zaškrtnutím tlačítka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti Vzdělání budoucnosti, z.s., Donská 245/14, Vršovice, 101 00 Praha 10, Česká republika (dále jen správce) a to:
  • a) V rozsahu jméno a příjmení, kraj aktuálně navštěvované školy, aktuálně navštěvovaná škola, ročník žáka; e-mailová adresa nebo méně
  • b) Za účelem účasti na akci a vyhodnocení akce.
  • c) Po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 4 roky ode dne přihlášení.
  • d) Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči společnosti Vzdělání budoucnosti, z.s. učiněno písemně na adresu Vzdělání budoucnosti, z.s., Donská 245/14, Vršovice, 101 00 Praha 10, Česká republika, nebo písemně na e-mailovou adresu info@vzdelanibudoucnosti.cz.
  • e) Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.
  • f) Po celou dobu zpracovávání osobních údajů máte k nim přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu.
  • g) Své osobní údaje poskytujete ke zpracování správcem údajů a k jejich dalšímu nakládání s nimi uvedeném v tomto souhlasu dobrovolně, nicméně jsou nezbytnou součástí pro účast na akci s níž je tento souhlas spojený v registračním formuláři akce.