Webové stránky

Webová stránka jev informatice označení pro soubor dat zobrazovaný uživateli webovým prohlížečem. Webové stránky jsou součástí celosvětového WWW (laicky označovaného jako internet, i když WWW je jen jedna ze služeb dostupných na internetu) ve formě hypertextu.

Web, webová stránka a webová aplikace, v čem je rozdíl?

Svět webového vývoje sepojí s celou řadou pojmů, které mohou být na první pohled lehce zaměnitelné. Jedněmi z nich jsou i web, webová stránka nebo webová aplikace. Prozradíme vám, co si pod těmito výrazy představit a v čem se liší.

Co je webová stránka?

Webová stránka, anglicky web page, je základní stavební jednotka webu. Jedná se o konkrétní stránku, která se zobrazí po zadání konkrétní URL (adresy) do prohlížeče. Příkladem může být stránka s kontakty, homepage nebo landing page propagující nějakou službu.
Skupina webových stránek dohromady utváří web, jenž všechny stránky shlukuje do jednoho celku. Web si tak můžete představit jako knihu, která se skládá z jednotlivých listů – webových stránek.
Webová stránka je stejně jako celý web vytvářena prostřednictvím HTML, CSS a JavaScriptu či PHP a představuje jeden HTML dokument. Jednotlivé stránky jsou indexovány a hodnoceny vyhledávači (Google, Seznam, Yahoo), díky čemuž se objevují ve výsledcích vyhledávání.
Pojem webová stránka se tak úzce pojí se SEO, jelikož právě optimalizace jednotlivých stránek dohromady utváří autoritu celého webu/domény.

Co je web?

Web, anglicky website, je množina webových stránek vzájemně propojená odkazy. Jednotlivé webové stránky by měl pojit jednotný vzhled a navigace (menu). Jako rozcestník se zde typicky objevuje homepage neboli domovská stránka. Pod pojmem web byste si tedy měli vybavit konkrétní skupinu stránek, například firemního nebo prezentačního webu.
Web si tak opět můžete představit jako knihu, skládající se z jednotlivých listů – webových stránek nebo jako složku, která v sobě schraňuje všechny související dokumenty, v tomto případě HTML soubory.
V praxi se kromě vícestránkových webů můžete setkat také se single-page weby, které jsou tvořeny jedinou webovou stránkou.

Co je webová aplikace?

Webová aplikace je souhrnné označení pro software zprostředkovaný internetovým prohlížečem. Na rozdíl od desktopového softwaru ho nemusíte instalovat, stačí, když do prohlížeče (Opera, Google Chrome, Safari) zadáte požadovanou adresu – nezabírají tak žádné místo na disku počítače.
Vývoj webových aplikací zaznamenal v posledních letech obrovský boom, a to nejen pro svou přístupnost, ale i multiplatformnost. Na rozdíl od nativních aplikací totiž nejsou vyvíjeny pro specifický operační systém nebo hardware. Pro přístup k webové aplikaci vám tak stačí připojení k internetu a v podstatě jakékoli zařízení, které má v sobě zmíněný prohlížeč.
Webové aplikace vypadají stejně jako webové stránky (weby) a jsouvytvářeny prostřednictvím stejných technologií– HTML, CSS,JavaScript, PHP apod. Na první pohled tedy obvykle nepoznáte rozdíl, na rozdíl od webů jsou však doplněné o pokročilejší funkcionalitu. Spíše, než k internetovým stránkám se tak blíží k počítačovým programům.

Vývoj webových aplikací

Vývoj webových aplikací je tak o něco náročnější než tvorba webu, a to nejen z hlediska času a peněz, ale i programátorských dovedností. Kladou rovněž větší nároky na zabezpečení. Náročnost tvorby však kompenzují možnostmi automatizace nebo napojením na další systémy, kupříkladu fakturační informační systém pro eshop.
V důsledku komplexnosti a výši nákladů za tvorbu aplikací jsou často spojovány s MVP, který je vystavěn na postupném budování funkcionality.
V praxi se můžete stejně jako u webů setkat s několika variantami aplikací – single-page aplikace (s obsahem na jedné stránce), vícestránkové aplikace nebo PWA (přinášejí některé funkce mobilních aplikací).

Rozdíl mezi webem a webovou aplikací

Společným znakem webů a webových aplikací jsou již zmíněné vývojové technologie – HTML, CSS a JavaScript. Dále je spojuje:
  • responzivita – webové stránky i aplikace jsou responzivní, což znamená, že je lze pohodlně ovládat na různých velikostech obrazovky i v různých zařízeních (mobil, telefon, počítač, notebook),
  • přístup přes prohlížeč – weby i webové aplikace se zobrazují po zadání konkrétní adresy,
  • zabezpečení prostřednictvím HTTPS.
Rozdíl mezi webem a webovou aplikací pak spočívá v míře interaktivity. Prioritním smyslem webových stránek je propagace firmy (prezentační stránky), služeb nebo předávání informací (zpravodajské weby). Zaměřují se tedy spíše na statický obsah.
Webové aplikace se oproti tomu zaměřují více na interaktivitu. Slouží jako nástroje pro kooperaci v rámci týmu (Slack), sdílení dokumentů (Google Dokumenty) a přímou interakci s uživatelem (kontaktní formulář).
V praxi se ovšem můžete setkat s prolínáním webových aplikací do internetových stránek. Příkladem zde může být umístění zmíněného kontaktního formuláře. Webovou aplikaci zde lze chápat jako část webu, která má na starosti vykonání nějaké specifické interaktivní činnosti. Rozdíly mezi webem a webovou aplikací se tak s postupem času a vývojem technologií stále více smývají.

Kdy zvolit vývoj webových aplikací a kdy tvorbu webu?

Volba mezi tvorbou webu a vývojem webových aplikací se odvíjí od povahy digitálního produktu, který chcete vytvořit. Jestliže hledáte nástroj, který bude propagovat váš záměr, firmu nebo produkty zvolte web. Stejně tak jsou weby vhodné pro blogy a online magazíny – obecně všude tam, kde je kladen větší důraz na kvalitní SEO, s nímž mohou mít webové aplikace v některých případech problém.
Vývoj webových aplikací je jasnou volbou ve chvíli, kdy hledáte prostředek k automatizaci firemních procesů nebo chcete vytvořit vlastní online nástroj/službu, jako je například převodník mezi video formáty, sociální síť, Spotify nebo Netflix.
Zdroj: rascasone.com

Otevřené registrace kroužků technologie Webové stránky

online kroužky pro děti

Vše kolem webových stránek (13 - 16 let)

course-image-url
Trainee program: Nejlépe se se učíme praxí a v tomto programu o ni nebude nouze. 2x týdně se po 8 měsíců budou studenti pod vedením lektora snažit vytvořit celkem 10 rozpracovaných projektů, ve kterých si zdokonalí své programovací schopnosti, správnou údržbu kódu a mnohé další dovednosti popsaných níže. Absolventům tohoto programu nabízíme brigádu v naší společnosti a možné doporučení pro stáže/brigády v IT světě.

Odběr novinek

Nevešli jste se do kapacity naší registrace na kroužek nebo kurz? Chcete vědět o novinkách nabízených kroužků? Vyplňte svůj email a my Vám dáme vědět.
Odesláním souhlasím se zpracování osobních údajů.