Podzimní kroužky Pythonu a Neuronových sítí

Kroužek Neuronové sítě
- 2 minut čtení

Python I

Podzimní kroužky jsme odstartovali v krásných prostorách společnosti Avast. Na kroužku Pythonu I jsme si vysvětlili funkce proměnných, základní datové typy, numeriku a práci s nimi v rámci programování.
Kroužek Python I
Kroužek Python I
Na ukázkových příkladech jsme probrali podmínky, jak s nimi pracovat, a jak se dají vnořovat jednotlivé funkce. a pomocí základních funkcí print(), input(), a přetypovávání int() a float() jsme naprogramovali jednoduchou kalkulačku. Do ní jsme zakomponovali i cykly. Zároveň jsme probrali oba typy cyklů v pythonu, k čemu jsou dobré a kdy je lepší jaký z nich použít.
Koronavirová situace nás po 2 týdnech donutila přesunout výuku programování do prostředí, kam programování patří a to do onlinu. Přesun proběhl bez problémů a pokračovali jsme směle dále k již náročnějším výzvám.
Úvod do složitějších datových typů, jako je list, tuple nebo dict byl stejně jako dřívější látka proložený celou řadou úkolů k procvičení a lepšímu zapamatování si základních programovacích pravidel a daných funkcí.
Zkusili jsme si též naimplementovat jednoduchý řadící algoritmus. 
Na závěr jsme udělali úvod do objektově orientovaného programování a naprogramovali jednoduchou kalkulačku pomocí objektů.

Neuronové sítě

Kroužek neuronových sítí započal též v prostorách firmy Avast a následně se po dvou lekcích přesunul do online prostředí.
Neuronové sítě jsou skvělým příkladem umělé inteligence! A co jsme se na kroužku naučili? Na začátku jsme si řekli, k čemu, a jakým způsobem se dají neuronové sítě využít a co se s nimi v dnešní době dá dokázat. 
Věnovali jsme se generování hudby, textu nebo přenášení uměleckého stylu na vybraný obrázek. V další části jsme si vyzkoušeli několik různých neuronových sítí pro rozeznávání toho, co se nachází (např. jaké předměty) na konkrétním obrázku. 
Poté, co jsme se naučili základní principy práce s neuronovými sítěmi a jak je tvořit jsme se na závěr zaměřili na sestavení vlastní neuronové sítě a rozeznávání vlastních obrázků.