Pro rodiče: Škola v obýváku aneb jak se učit s dětmi doma?

header-post-image.
- 5 minut čtení
Před více jak týdnem se zavřely všechny školy v Česku a nikdo zatím s jistotou neví, kdy děti opět usednou do školních lavic. Jedno je však jisté: vyhlášením stavu nouze si děti neprodlužují prázdniny, výuka dál pokračuje. Ve výjimečných podmínkách. Tak, jak to situace umožňuje. Je to výzva k flexibilitě a velké tvořivosti-dětí, učitelů i vás, rodičů.
Většina dětí dostává zadanou práci od učitelů do jednotlivých předmětů prostřednictvím Informačního systému. Před vámi, rodiči, stojí výzva, abyste dětem pomohli výukové požadavky zvládnout. Jaký byste měli doma nastavit režim a jak se s dětmi učit, aby to přinášelo uspokojivé výsledky?
Ať už tedy v důsledku karantény zůstáváte s dětmi doma nebo chodíte do zaměstnání, možná vám přijde vhod několik tipů, jak spolu s dětmi učení zorganizovat:

1) STANOVTE SI REŽIM DNE

I když dítě ráno nevstává do školy, je rozumné zachovat strukturu dne, která bude trošku podobná té, na kterou jsme běžně zvyklí. Domácí výuku si zpříjemněte, ale zároveň zachovejte režim. Domluvte se, v kolik budete vstávat a kdy začnete se školními povinnostmi. Posnídejte spolu.
Nastavte spolu s dítětem v mobilu pravidelné upozornění na určitý čas. Tak zajistíte, že dítě k práci zasedne každý den ve stejnou chvíli tak, jako by to bylo ve škole. Můžete společně stáhnout oblíbenou písničku nebo přímo zvuk školního zvonku (ke stažení např. v aplikaci Google Play).
Zejména pro mladší děti jsou velmi užitečné rituály. Můžete si spolu zahrát na „hlášení“- tento rituál může spolu se „zvoněním“ v sobě nést nejen prvek humoru, ale dítěti pomůže naladit se na práci.

2) ZORIENTUJTE SE V ÚKOLECH

Projděte si spolu s dítětem IS, vyjasněte si možné nejasnosti. Seznam úkolů si buď vytiskněte nebo vypište na papír (děti cca od 3. třídy toto mohou zvládnout s vaší případnou dopomocí samy). Dítě tak bude mít vše pěkně na očích a bude si moci označovat ty úlohy, které již splnilo. Navíc se tak vyhnete tomu, že budete muset v průběhu práce opakovaně hledat v mobilu či počítači zadání. Nechte vaše dítě, aby si barevně zvýraznilo jednotlivé předměty a úlohy. Bude se mu tak v seznamu lépe orientovat. 

3) PUSŤTE SE DO TOHO!

Poté, co se v úkolech zorientujete, povzbuďte dítě, aby si samo vybralo, čím chce začít. Věřte, bude to mít pozitivní efekt na jeho motivaci a chuť do práce.
Dejte mu dostatek času na to, aby se zorientovalo, pročetlo zadání, ale buďte mu k dispozici v případě, že by bylo úplně ztracené…
Po dokončení úkolu udělejte krátkou přestávku (dítěti i vám jistě prospěje:-) – jděte se napít, skočte si na záchod. Přestávky volte adekvátně tak, abyste učením nakonec netrávili většinu dne.

4) PODPORUJTE DÍTĚ V SAMOSTATNOSTI

Nechte děti, aby si samy (u mladších s vaší dopomocí) nachystaly školní pomůcky. Dejte jim prostor nalistovat si stránky v učebnici, ptejte se jich, jak samy rozumí zadání úkolu. Povzbuzujte je také v komunikaci s učitelem, pokud vaše asistence nebude nezbytně nutná.
Pokuste se svému dítěti důvěřovat. Zjistíte, že je možná mnohem samostatnější, než se zdá!

5) POVZBUĎTE DÍTĚ VE SPOLUPRÁCI SE SPOLUŽÁKY

Umožněte dítěti, aby mohlo být v kontaktu se svými spolužáky. Možností je v dnešním světe mnoho: telefon, WharsApp, mail či například Skype. Děti tak mohou zvládat nejen pocit osamělosti, ale mohou se s vrstevníky poradit v případě, že si nebudou vědět rady s učivem. Doporučte dítěti, že si může s kamarády vyměňovat videa např. s tipy, jak se novou látku osvojit.

6) ODMĚŇTE SE!

Odměnu si zasloužíte jistě oba-Vy i vaše dítě! Menším dětem můžete po splnění úkolu lepit smajlíky nebo dávat razítka. Po zvládnutí úkolu se nezapomeňte dítěte zeptat, co se mu zdálo lehké a co mu naopak dalo zabrat. Oceňte jej! Zdůrazněte, co se vám na jeho práci líbí a zkuste být co nejkonkrétnější („násobilka tří je pro tebe už hračka“/ „vidím, jak pečlivě sis ten zápis do sešitu udělal“/ „To cvičení máš skoro celé správně!“ – pozn.: a ta chyba, co se v něm případně objevila, ta je tou nejlepší částí. Díky ní se dítě učí něco nového!)
Dovolte dítěti, aby se občas vzdělávalo také za pomoci televize nebo internetu. Například ČT2 vysílá každé dopoledne od 9:00 učební blok “UčíTelka“ pro děti 1. stupně-následován je od 12 hodin vzdělávacími pořady pro starší děti. Nechte dítě, ať se podívá na dokument související probíranou látkou, využijte možnosti interaktivního procvičování na internetu. Kreativitě se meze nekladou! Některé užitečné odkazy najdete na konci tohoto článku.
 
´No dobrá´- říkáte si možná- ´já ale chodím denně do práce a dítě zůstává velkou část dne doma samo´... V tom případě je nutné předem se s dítětem dohodnout, jak bude jeho den probíhat. Je to zároveň velká příležitost pro posílení vzájemné důvěry a samostatnosti Vašeho dítěte
- domluvte se a společně nastavte budík i upozornění, které dítěti připomene, že se má pustit do práce.
- projděte si společně zadanou práci V IS a povzbuďte dítě, ať si zkusí samo úkoly rozplánovat. Poté jej projděte spolu a případně jej upravte.
- povzbuďte dítě, aby vám po splnění některého z úkolů zavolalo a pochlubilo se. Oceňte jeho samostatnost a podpořte jej takto na dálku.
- zeptejte se dítěte, zda má ono samo nějaké další nápady, vyslechněte je a zvažte je. Pokud bude dítě cítit, že jeho názory berete vážně, bude mít větší chuť se s vámi domluvit.
Zdroj