2. hodina informatiky

2. hodina informatiky
- 4 minut čtení
Výuka informatiky má v dnešní době jen hodinovou dotaci, a to od 4. do 9. třídy. Přicházíme s projektem, který by žákům pomohl tyto znalosti rozvíjet, ať už jsou kdekoliv na světě. S projektem 2. hodina informatiky oslovujeme školy a nabízíme jim kvalitní výuku informatiky pro jejich žáky. To, co se nevejde do školních osnov, zařídíme my a podpoříme tak vzdělávání dětí, které by v tomto oboru potřebovalo větší časovou dotaci.

Kdo jsme?

Jmenujeme se Vzdělání budoucnosti a už šestým rokem vedeme kroužky a speciální výukové programy pro studenty základních škol od 9 do 15 let. Od letošního září přicházíme i se speciálními Trainee programy, které obsahují projektovou výuku. Jedním z nich je programování v jazyce Python při tvorbě únikových online her. Do naší speciální aplikace Python GO připravujeme celkem 8 her, které si můžete během roku vyzkoušet. Zatím zde najdete Python Go origin. Několik z nich bylo vytvořeno žáky 6. tříd. Naše kroužky splňují obsah nových RVP osnov a v některých ohledech jdou progresivně vpřed.
Jelikož fungujeme delší dobu, tak se o náš obsah starají i někteří studenti. 

Co je projekt 2. hodiny informatiky?

Každá škola přihlášená do tohoto projektu získá pro svoje studenty zdarma přístup do výše zmíněné aplikace Python GO a vstup do naši Vzdělávací knihovny, kde najde výuková videa a další vzdělávací obsah.
Zúčastněné školy poprosíme, aby předaly nabídky našich kroužků a Trainee programů svým studentům. Ti tak mohou mít informatiku ve své škole a také u nás v rámci odpoledního kroužku. Věříme, že si z naší široké nabídky rádi vyberou. Pokud by byl ze strany učitelů informatiky zájem o školení v blokových programovacích jazycích či v jazyce Python, rádi pro vás připravíme kurz, který by byl upravený na výuku v hodinách informatiky. Školení je možné zaplatit pomocí šablon.
Nyní se pojďme podívat na jednotlivé body tohoto projektu víc zblízka.

1. Co je aplikace Python Go?

Aplikace plná her, kterou jsme vytvořili pro výuku programovacího jazyka Python. Každá hra se skládá z příběhu - detektivních audio nahrávek, programovacích úkolů, ukázky řešení a video tutoriálu, jak krok po kroku postupovat. 

2. Co je Vzdělávací knihovna?

Jedná se o stránku, na kterou přidávají obsah naši studenti. Najdete tu však i youtubový kanál a záznamy z našich akcí, které mohou snaživým studentům pomoci při výuce. V knihovně je také 3D tisk time laps a náš nový podcast Nerd a učitel. Tuto knihovnu naplno zpřístupníme během září roku 2023.

3. Co nabízíme jako odpolední vzdělávání?

Hlavním bodem tohoto projektu jsou naše kroužky a trainee programy, které začínají vždy od začátku října a trvají do poloviny prosince, následuje pauza a program pokračuje od února do května.

4. Workshop zdarma: Jak používat Youtube, ChatGPT-4 a Python Go ve výuce ICT.

Pro učitele informatiky jsme přichystali školení, na kterém si ukážeme, jak efektivně využívat ve výuce Youtube videa. Může to být pro tvorbu vlastních materiálů, ale i ušetření času rychlých žáků. Budeme si zkoušet ChatGPT a další modely. Pro výuku programovacího jazyka Python si ukážeme, jak využívat naši vlastní aplikaci Python GO. Školení proběhne ve třech termínech: 23. 5., 30. 5. a 6. 6. 2023 vždy od 15:00 do 17:00. Přihlašovat se můžete na našem webu. Celkem máme místo pro 36 účastníků.

5. Možná školení pro učitele ICT

Blokové programování (4. - 7. třída)

Python školení I.

Python školení II

Máte zájem stát se součástí tohoto projektu?

Je to velmi jednoduché, napište nám mailovou adresu, na kterou vám pošleme všechny potřebné informace, grafiku letáků a logo projektu. Do naši aplikace Python GO přidáme jméno vaši školy a vaši žáci do ní získají přístup. Budou se moct sami doma nebo během hodin informatiky učit Python pomocí poutavých detektivních příběhů. A co bude dál? Několikrát ročně vás kontaktujeme s nabídkou našich aktivit, z nichž některé jsou zdarma a mohou se do nich zapojit i vaši žáci, kteří na pravidelné kroužky chodit nechtějí. Budeme rádi, když svým studentům nabídnete i naše placené kroužky a trainee programy. Společně tak pomůžeme zvídavým dětem orientovat se v IT světě a naučit se programovat.